MF Dnes

1.      Jak vyřešíte nedostatek mladých českých lékařů ve zdravotnictví, kdy jsou často oddělení zavírána z důvodu nedostatku personálu?

Našemu zdravotnictví scházejí nejen lékaři, ale také zdravotní sestry. Jediným účinným řešením je zlepšení jejich pracovních podmínek. A nejde jen o platy, stát musí změnit systém vzdělávání, zjednodušit získávání atestací, umožnit větší podíl praxe budoucích zdravotních sester a investovat do modernizace vybavení nemocnic.

2.       Jak vidíte budoucnost těžby uhlí na severu Čech?

Odklon od uhelné energetiky je dnes už naprosto zřejmý a je jen škoda, že to současná vláda nepotvrdila. Proto bude nutné a logické, aby stát v dalších letech převedl uhlí za těžebními limity do nebilančních zásob a umožnil tak obcím v okolí dolů jejich rozvoj. Druhým krokem musí být razantní zvýšení poplatků za vytěžené uhlí ve prospěch dotčených obcí a jejich obyvatel.

3.      Co uděláte pro mladé rodiny? Jste schopni zajistit navýšení míst ve školkách nebo zapracovat na zajímavějších pracovních úvazcích při návratu do práce po mateřské dovolené?

Zajímavější pracovní úvazky zákon umožňuje už dnes, pokud o to rodič svého zaměstnavatele požádá. Nejsem si jist, zda opravdu potřebujeme další místa ve školkách, spíše vnímám potřebu vyšších daňových úlev či zvýšení rodičovského příspěvku.

4.      Jak budete řešit rozdílnou kvalitu potravin u nás a např. v Německu?

Prodávat potraviny v různých zemích v rozdílné kvalitě je nemorálním podvodem na zákaznících a je dobře, že se tímto problémem začala Evropská unie vážně zabývat. Nejrychlejším a nejspolehlivějším řešením je trvalý tlak nás jako zákazníků na srovnatelnou kvalitu u výrobců a obchodníků.

5.      Co uděláte proto, aby se z našeho kraje nestal kraj montoven?

Právě tady v Ústeckém kraji by stát měl investiční pobídky rychle nasměrovat na podporu výroby s vysokou přidanou hodnotou. Výrazněji než dosud by také měl podporovat malé a střední podniky s českým kapitálem.

6.       Plánujete podporu kvalitního a důstojného sociálního bydlení pro lidi, kteří nemají šanci si uspořit na vlastní bydlení?

V této oblasti musí stát především minimalizovat prostor pro obchod s chudobou. Zastropováním příspěvku na bydlení můžeme učinit přítrž horentním cenám za bydlení v sociálně vyloučených lokalitách, stanovením minimální obytné plochy na jednoho obyvatele bytu zabráníme neúnosné kumulaci počtu osob v jednom bytě a získání trvalého bydliště by mělo být vázáno na souhlas vlastníka bytu. Tím dostaneme trh s byty na normální úroveň a nebude nutné ho deformovat pokusy o tzv. sociální bydlení, o němž ani ministerstvo neví, co to vlastně je a pro koho by mělo být určeno.

7.       Jak a čím podpoříte studenty, kteří chtějí po ukončení studia uplatnit znalosti, ale vzhledem k minimu praxe nemají u zaměstnavatelů velkou šanci uspět?

Především u středoškoláků bychom měli podpořit změnu učebních plánů a umožnit školám větší zastoupení praxe na odborných pracovištích. V době, kdy je na pracovním trhu nedostatek kvalifikovaných lidí, o to mají firmy i organizace obrovský zájem, ale současný systém praxi ve větším rozsahu příliš neumožňuje.

8.      Jak ulevíte učitelům od byrokracie?

Každý ředitel školy vám potvrdí, že získat peníze na potřebné vybavení z nějakého dotačního programu zabere škole a jejím zaměstnancům minimálně 30% její kapacity. Učitelům nejvíce pomůžeme tím, že je necháme učit a vytvoříme jim potřebné podmínky pro jejich práci.

9.       Kolik procent z rozpočtu poskytnete na vědu a výzkum v horizontu
příštích 10 let?

Místo kouzel s čísly je důležitější, aby stát systematicky podporoval základní i aplikovaný výzkum trvale. Jednorázové výkřiky, které před volbami vláda odsouhlasila nejsou řešením. Cestu vidím v cílených grantech a také v podpoře mezinárodních výzkumných týmů. Je například alarmující, že za poslední čtyři roky klesly platy pedagogických a vědeckých pracovníků vysokých škol více jak o 5.000 korun, což je vidět ve výročních zprávách. A
podobné je to i u nepedagogických pracovníků. To musíme změnit, pokud nechceme, aby nám zejména mladí vědci utíkali do jiných profesí nebo dokonce do¨zahraničí.

10.      Jak zajistíte celoživotně pracujícím lidem vyšší a důstojné penze?

Systém našeho státu stojí na mezigenerační solidaritě. Což v praxi znamená, že ti, kteří pracují, odvádějí ze svých příjmů část na zajištění důchodů pro ty, kteří již nemohou pracovat. V zásadě má takový systém jen tři možnosti řešení. Buď se ti v produktivním věku zřeknou větší části svých výdělků ve prospěch seniorů, nebo se senioři smíří s tím, že po přechodů
do důchodu budou od státu dostávat méně peněz. Tím třetím řešením, které mi připadá spravedlivé a ohleduplné ke všem, je spoření na důchod v době, kdy vyděláváme peníze. Jestli má být penzijní spoření dobrovolné či povinné je na diskuzi.

11.      Jak budete podporovat výstavbu domů s pečovatelskou službou a dostupnost
domácí pečovatelské péče?

Stát by měl především vytvářet finanční podmínky pro
zajištění péče přímo rodinou. Peníze by měly mířit přímo k potřebným a oni a
jejich rodiny by se rozhodovali, jakou formu péče si přejí. Každý nesoběstačný
člověk chce přirozeně zůstat v prostředí, v němž dosud žil a chce mít bízko ke
své rodině, přátelům a známým. Cestou také je, aby obce měly v rozpočtovém
určení daní dostatečný prostor k zajištění potřebných služeb vlastní kapacitou
nebo dodavatelsky od neziskového sektoru.

12.        Zastavíte nárůst úředníků ve státní správě?

Růst počtu státních úředníků je přímo úměrný tomu, nakolik se chce stát "montovat" do života svým občanům. Pokud se nám podaří zastavit či dokonce snížit plíživou byrokratizaci veřejného života, pak budeme mít také šanci na snižování počtu lidí, kteří přebujelý státní aparát ke své obsluze potřebuje. STAROSTOVÉ rozhodně takový cíl mají, protože se na radnicích potýkají s nárůstem administrativy a byrokracie každý den.

Miloslava Hálová,asistentka regionální redakce MF DNES, Ústí nad Labem