Mf Dnes

Ptala se redaktorka Monika Gordíková, odpovídá
lídr kandidátky STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ v Ústeckém kraji a místostarosta
Litvínova Milan Šťovíček.

1) Asi nelze začít jinak než  Daliborem Dědkem a jeho (ne)kandidaturou v  Ústeckém kraji. Nejdříve jste byl totiž lídr vy, pak chvíli on a pak zase vy. Docela chaos, nemyslíte?

Přikládám to snaze vedení STAN v situaci, kdy lidovci ustoupili z koalice, spojit své síly se silnou osobností, kterou pan Dědek  je.

2) Oznámení, že Dalibor Dědek jedničkou, bylo velké překvapení. Ještě pár dní předtím se na stránkách hnutí psalo o vás jako o lídrovi. Kdo všechno a jak dlouho dopředu s vámi konzultoval, že lídrem má být někdo jiný? A co vy na to?
Mou  osobu nominoval na pozici lídra v Ústeckém kraji krajský sněm našeho hnutí. Podle našich stanov má rozhodující slovo při schválení krajských výbor a ten také na návrh předsednictva rozhodl. Já nejsem sólista, ale vždy pracuji v týmu a respektuji jeho pravidla, takže jsem respektoval takové rozhodnutí.

3) Řekl jste tehdy, že se necítíte uražený. Opravdu se vás vůbec nedotklo, když jste se dozvěděl, že máte být dvojka? Dalibor Dědek totiž řekl něco ve smyslu, že by mohl kandidovat tam, kde
se nepodaří najít lidi, kteří mají větší předpoklady.

Při všech těch krocích a obratech jsem měl pořád na paměti, jak to vnímají lidé tady v regionu, protože o ně jde především. Mou prvořadou snahou bylo a je, aby Starostové ve volbách uspěli a aby ti, kteří budou zvoleni do Sněmovny, byli připraveni pracovat ve prospěch demokratických principů republiky a trvale udržitelného rozvoje měst a obcí zejména v Ústeckém kraji.

4) Jeho náhlé rozhodnutí odstoupit včetně vysvětlení působilo zvláštně. Bavili jste se o tom
spolu? Jak vám to bylo vysvětleno?

S Daliborem Dědkem jsem mluvil o jeho schválení lídrem krajské kandidátky několikrát telefonicky a sdělil jsem mu svůj názor, že by měl zůstat na pozici, kterou mu STAN vytvořil. Myslím, že on se lépe cítí v pozici celorepublikového podporovatele Starostů.

5) Jak se nyní Dalibor Dědek angažuje ve STAN celkově a konkrétně v Ústeckém kraji?

Podle mých informací se podílí především na získávání dalších podporovatelů a sponzorů Starostů.

6)  Vy na kandidátce kandidujete podruhé. V roce 2010 jste byl zvolený za Věci veřejné, tehdejší kometu, která úplně zhasla. O tři roky později jste na kandidátkách scházel. Nyní se na ně vracíte za STAN. Co se stalo, že jste rozhodl o hlasy voličů? Před čtyřmi roky se stalo něco výjimečného, že jste nekandidoval, nebo se naopak teď stalo něco výjimečného, že kandidujete?

Výjimečná situace nastala ve chvíli, kdy se začalo dařit spojování různých regionálních uskupení na jedné kandidátce. To, že můžu jako lídr výrazně tolik potřebné spojování ovlivnit a přesvědčit místní lidi, že dokážeme táhnout za jeden provaz, rozhodlo. Takové snahy tady byly i v minulosti, ale vždy to z nějakého důvodu ztroskotalo. Jako krajský lídr Starostů jsem si jako jeden z hlavních cílů vytkl získat ke spolupráci právě tato uskupení a jsem moc rád, že se nám to nakonec podařilo. Nejen, že jsme podepsali memorandum "Společně pro lepší život", ale také představitelé Jsme PRO!Kraj, Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, Volby pro město, SNK-Evropští demokraté a Toryové jsou významně zastoupeni na naší krajské kandidátce do Sněmovny. Považuji to za nadějný krok a příslib do dalších let zejména v komunálních volbách.


7) Když se ještě vrátíme zpět. Vaše poslanecké období mezi lety 2010 a 2013 poznamenala velká změna. V průběhu volebního období vás vyloučili z Věcí veřejných, když se subjekt dostal do opozice, protože jste podporoval koalici a byl označován za rebela. Vy jste poté rázem přestoupil právě ke koaličnímu STAN. Jak na tohle období a vůbec na celé Věci veřejné vzpomínáte?Především to byla velmi užitečná a zajímavá zkušenost, i když vykoupená takřka úplnou ztrátou volného času. V tédobě jsem působil také jako starosta Litvínova a časově i organizačně to bylo velmi náročné období. Do parlamentu jsem kandidoval především s cílem zabránit prolomení těžebních limitů uhlí a změnit Horní zákon, který do té doby stále obsahoval totalitní paragrafy, umožňující vyvlastnění majetku lidí, obcí i firem kvůli těžbě. Jsme rád, že se mi obojí podařilo.

8) Ještě předtím jste byl řadu let členem ODS, která teď nemá zrovna na růžích ustláno. Co říkáte na vývoj v této straně jak na celorepublikové, tak na litvínovské scéně, kde jste za tuto partaj starostoval?

Z ODS jsem odešel v situaci, kdy ji začaly ovládat zákulisní skupiny a jednotlivci. Místo demokratického rozhodování v ní převládl klientelismus a boj o veřejné zakázky. Tehdejší vedení s tím nechtělo nebo nedokázalo nic dělat a já jsem se na tom nechtěl podílet. Bude otázkou dalších let, zda se takových lidí na celorepublikové i místní úrovni dokáže zbavit a stane se opět důvěryhodnou pro voliče.

9) Pojďme zpátky ke STAN a nadcházejícím volbám. Proč bych měla volit toto hnutí a koho hlavně chcete oslovit?

Hlavní devizou Starostů a nezávislých je fakt, že posílají do voleb osobnosti, které vyrostly na místní úrovni a opakovaně přesvědčují spoluobčany o kvalitě své práce. Umí věcně řešit každodenní problémy obyvatel měst a obcí, jsou neustále pod drobnohledem lidí a znají velmi dobře praktické dopady zákonů, které Parlament schvaluje. Tím, že se nám podařilo na kandidátce sdružit i ostatní regionální uskupení, jsme navíc prokázali, že dokážeme spojit své síly ve prospěch našeho kraje a jeho dalšího rozvoje. Za Starosty stojí především výsledky jejich práce a nechybí jim odvaha a odhodlání převzít odpovědnost za naši zem.

10) Jaké jsou  priority vašeho programu, které mají pomoci obyvatelům Ústeckého kraje?

Naší hlavní prioritou je trvale udržitelný rozvoj obcí a měst. Ten je a bude zásadně závislý na lidech, kteřízde žijí. Právě jim je třeba vrátit jistotu, že desítky let trvající devastace zdejšího kraje nebude pokračovat. Proto usilujeme o převedení zásob uhlí za těžebními limity do nebilančních zásob státu a v lepším případě o jejich úplný odpis. Z probíhající těžby musí mít stát jako vlastník uhlí a také obce, které těžba ovlivňuje, podstatně větší přínos, než je tomu nyní. Proto chceme razantní zvýšení odvodů z těžby a takto získané peníze rozdělit mezi stát a dotčené obce. Stále platí, že kraj potřebuje zdravé a vzdělané lidi. Investice do zdravého životního prostředí, vzdělávání a zdravotnictví se nám všem mnohonásobně vrátí.

11) Hodně se teď mluví o projektu Restart, který má kraj nastartovat, zvýšit jeho konkurenceschopnost, vymazat propast mezi ním a více prosperujícími regiony. Má z vašeho pohledu šanci na úspěch a stojí za to, aby ho vláda podporovala?

Úspěch každého plánu stojí na lidech, kteří ho budou v kraji realizovat. Zatím to vypadá tak, že všechnyplány řeší technickou stránku našeho kraje a jen velmi málo a nedostatečně se věnují vzdělanosti, životnímu prostředí a zdraví.

12) Když to vezmu z jiného úhlu: Vám připadá, že je náš kraj zaostalý?

To v žádném případě. Jsme krajem s výbornou polohou, máme tady nádherné přírodní lokality a vyrůstají u násgenerace velmi schopných lidí. A právě proto je potřeba zásadně změnit přístup státu k němu. Místo bezohledného drancovaní a hospodaření stylem "po nás potopa" je nutné jeho bohatství rozmnožovat a rozvíjet. Jenom tak vytvoříme prostředí, z něhož nebudou mladí a schopní lidé utíkat.

13) STAN nepatří mezi favority nadcházejících voleb. V jaký výsledek věříte a co byste z vašeho pohledu považoval za úspěch či neúspěch?

Starostové a nezávislí za dvě volební období v Parlamentu dokázali, že drží slovo a to, co před volbamislíbili, také splní. Hmatatelným důkazem je například rozpočtové určení daní, které přineslo obcím do rozpočtů mnohem více peněz. A hranice úspěchu je jasně daná získáním mandátů v Poslanecké sněmovně. 


14) Když ještě naposled zmíním Dalibora Dědka. Neobáváte se, že by vás to všechno kolem něj, ale třeba i rozchod s lidovci, mohly poškodit?

Že bych z toho měl radost, to určitě ne. Věřím, že společným úsilím udržíme důvěru voličů a že budou volitdůvěryhodné osobnosti a reálný program, který STAN přináší.

15) Jaký máte na rozpad volební koalice s lidovci názor?

Když se koalice s lidovci připravovala, hodně jsme o tom diskutovali. Zejména v našem kraji seozývaly hlasy, že takové spojenectví bude pro STAN spíše přítěží než přínosem. Ale z vlastní spolupráce na krajské úrovni při přípravě kampaně jsem měl velmi dobrý dojem. I z toho důvodu mne rozhodnutí KDU zamrzelo, ale taková je realita. Myslím, že STAN to zejména vnitřně spíš posílilo.

16) Jaký je koaliční potenciál STAN. S kým byste v případě úspěchu do koalice šli a s kým v žádném případě? Tohle je oblíbené téma novinářů. Vím, je to hodně předčasný dotaz, ale věřím, že mi neodpovíte v tomto duchu, ale trochu věcněji.

Myslím, že můžeme s určitostí vyloučit krajní pravici i levici. Nejvíce se přikláním k takové koalici,která potvrdí demokratické principy naší země, ochranu občanských a politických svobod, zakotvení v NATO a EU. Naopak mocenský koktejl Zemana a populistických hnutí bych považoval pro demokracii za smrtící.

17) Teď z trochu jiných, ale  ožehavých soudků: Jaký je váš názor na přijetí eura?

Přijetí eura není závod o to, kdo bude první na pásce. Podstatnější jsou stabilní ekonomické základy naší země aobyvatel. Pokud budeme mít ekonomicky silnou a stabilní zejména střední vrstvu společnosti, pak můžeme vstoupit do eurozóny třeba zítra.

18) Jak hodnotíte migrační politiku EU a přístup České republiky v této záležitosti?

Migrační krize nemá žádné jednoduché a rychlé řešení. Když vyloučíme populistické výkřiky o úplnémuzavření Evropy na jedné straně a otevřenou náruč na straně druhé, ukazuje se jako nejbezpečnější a nejúčinnější řešit tento problém tam, kde vzniká. Tedy v Asii a Africe. Řešení sice nelehké a dlouhodobé, ale jediné, které může zajistit Evropě, že nebude čelit podobným krizím stále častěji v budoucnosti.

Děkuji

S pozdravem

Monika Gordíková, MF DNES Severní
Čechy